Top left
Bee Perfect Specht 24 4793 HN Fijnaart E info@beeperfect.nl www.beeperfect.nl

P&O advies en interim

Bee Perfect voorziet bedrijven en instellingen in hun behoefte aan P&O kennis en capaciteit.

Afhankelijk van de behoefte van de klant wordt maatwerk geleverd. Dit kan plaatsvinden in de vorm van projectafspraken, bijvoorbeeld het screenen van arbeidsovereenkomsten, het beschrijven en waarderen van functies, het opstellen van personeelsbeleid en het ondersteunen en opleiden van het management in de uitvoering van het personeelsbeleid.

Daarnaast vult Bee Perfect P&O functies ad interim in bijvoorbeeld in geval van zwangerschap.

Bee Perfect beschikt over gedegen ervaring op het gebied van personeel en organisatie. Onze adviseurs hebben diverse P&O functies vervuld in diverse branches (gezondheidszorg, afvalbranche, suikerindustrie, chemische industrie, bouwnijverheid, meubelbranche, uitzenden en detacheren, woningcorporaties, accountancy en dergelijke).

Voor het midden en klein bedrijf voorziet Bee Perfect in de behoefte aan P&O expertise bijvoorbeeld het opstellen van arbeidsovereenkomsten, ziekteverzuimbeheersing, functiebeschrijvingen en ontslagkwesties.