Top left
Bee Perfect Specht 24 4793 HN Fijnaart E info@beeperfect.nl www.beeperfect.nl

Outplacement

Adviezen omtrent outplacement zijn erop gericht de medewerker die de functie niet kan blijven vervullen, een nieuwe, passende werkkring te helpen vinden. Een onvrijwillig afscheid van de bestaande werkkring kan voor de persoon een zeer ingrijpende gebeurtenis zijn. Ontslag tast de bestaanszekerheid aan en niet alleen in financiŽle zin. Werk biedt tevens een tijdstructuur, sociale contacten en gelegenheid tot individuele ontplooiing. Van groot belang is dat de persoon los komt, en zich onthecht van de oude werkgever en zich richt op het perspectief: de toekomst.

Bee Perfect helpt de persoon in het kunnen en willen richten op de toekomst.

Vervolgens zal de kandidaat met een adviseur intensief optrekken. Gezamenlijk wordt een traject doorlopen waarbij uitvoerig zal worden ingegaan op de persoonlijke achtergronden en talenten en de vertaling naar een reŽle kans op de arbeidsmarkt met een concreet actieplan. In het actieplan zal tevens veel aandacht worden geschonken aan de wijze waarop de arbeidsmarkt zal worden benaderd voor het vinden van een passende werkkring.

De adviseurs van Bee Perfect kunnen mensen uitstekend bijstaan in het gehele traject. De adviseurs beschikken allen over een uitgebreide ervaring in het begeleiden van mensen. Daarnaast beschikken alle adviseurs over een uitgebreid netwerk vanwege hun werkzaamheden in het verleden.

Een goede relatie tussen persoon en adviseur is de basis van een goed begeleidingstraject. Bee Perfect is dan ook graag bereid tot meerdere kennismakingsgesprekken alvorens te starten met de begeleiding.