Top left
Bee Perfect Specht 24 4793 HN Fijnaart E info@beeperfect.nl www.beeperfect.nl

Detacheren en uitzenden

Elke organisatie of instelling heeft regelmatig behoefte aan extern personeel.

De adviseurs die bij Beeperfect werkzaam zijn, hebben allen een uitvoerige ervaring met detacheren en uitzenden. Hierdoor heeft Beeperfect de kennis en ervaring in huis om in bijna alle branches medewerkers te detacheren.

Door de uitvoerige ervaring van onze adviseurs kunnen we in overleg met onze klanten men-sen detacheren die goed passen op het gevraagde profiel. Onze klanten voelen de branche-ervaring, de kennis en de betrokkenheid van ons bureau. Kortom, Beeperfect biedt kwaliteit.

Onze opdrachtgevers kennen de volgende redenen voor het inlenen van mensen via Beeperfect:
- Het invullen van een reguliere functie.
De medewerker wordt door Beeperfect geworven en geselecteerd en wordt tijdelijk ingeleend door de opdrachtgever. Na goed functioneren treedt de medewerker in dienst van de opdrachtgever. Op deze wijze is de opdrachtgever minimale tijd kwijt aan een werving en selectie procedure. Daarnaast kunnen opdrachtgever en medewerker een periode met elkaar samenwerken om vervolgens weloverwogen met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan.
- Het opvangen van pieken in de bedrijfsvoering.
Overal komt het voor dat de hoeveelheid werk fluctueert en dat de vaste personele bezetting geen capaciteit heeft om het extra werk ten uitvoer te brengen. Een tijdelijke medewerker is dan een goede oplossing.
- Tijdelijke vervanging van medewerkers van opdrachtgever bijvoorbeeld in het geval van ziekte of zwangerschap.

Beeperfect kenmerkt zich door kwaliteit door betrokkenheid en gedrevenheid.